Arhive in categoria: "Informatii"

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Postat de Admin In Informatii

Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil -teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.
Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se ... (citeste articol)

D.T.A.D – Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de demolare

Postat de Admin In Informatii

Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală, a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii de susţinere a acestora, închiderea de cariere şi exploatări de suprafaţă şi subterane, precum şi a oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare obţinute în prealabil. Autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii ca şi ... (citeste articol)